• Školné za november a december

     • Vážení rodičia,

      tak ako sme Vás informovali na rodičovskom združení, poplatky za mesiac november a december je potrebné uhradiť do konca novembra. Školné za november a december je vo výške 35,00 eur.

     • Zmena v ospravedlňovaní dochádzky detí do MŠ

     • Zmena v ospravedlňovaní dochádzky detí do MŠ

      Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7(dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

      Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.

     • OZNAM

     • Výstava tekvíc v MŠ

      V týždni od 25.10.2021 do 27.10.2021 sa v našej MŠ uskutoční výstava tekvíc, ktorou si skrášlime naše prostredie v MŠ a privítame pani Jeseň. V pondelok 25.10.2021 môžete priniesť svoje spoločné výtvory z tekvíc. Tekvicové výtvory nechávajte v exteriéri našej MŠ. Nezabudnite sa na svoju tekvičku podpísať.

      Tešíme sa na vaše jesenné nápady a prajeme veľa kreativity.

      Kolektív MŠ

     • Sokoliari

     • V pondelok 11.10.2021 navštívil našu materskú školu sokoliar so svojimi krásnymi zverencami. Porozprával deťom o živote, chove a lovení dravých vtákov a predviedol im, čo tieto dravce dokážu, akí sú rýchli a ako lovia.

    • Súťaž Hyza Dobrotkovo
     • Súťaž Hyza Dobrotkovo

     • Naša MŠ sa zapojila do súťaže Hyza Dobrotkovo. Dajte našej škôlke hlas.

      Ako hlasovať za škôlku

      1. Nakúpte výrobky označené súťažnou etiketou a pokladničný blok uschovajte

      Podmienkou hlasovania je nákup akéhokoľvek produktu HYZA, ktorý je označený súťažnou etiketou. Nezabudnite si uschovať pokladničný blok z nákupu, ktorý budete potrebovať v prípade výhry.

      1. Zadajte kód etikety a vyberte škôlku, za ktorú chcete hlasovať.

      Nákupom produktov HYZA Dobrotkovo budete môcť udeliť škôlke 3 hlasovacie body. Nákupom ostatných HYZA produktov, ktoré sú označené súťažnou etiketou, udelíte škôlke 1 hlasovací bod. Hlasovať môžete aj viackrát, unikátny kód je však použiteľný iba raz.

      1. Sledujte zoznam výhercov na stránke a poradie registrovaných škôlok

      Na www.hyza.sk/dobrotkovo/sutaz/ môžete sledovať priebežné poradie škôlok, ako aj neustále aktualizovaný zoznam výhercov týždenných cien. Nezabudnite , každý týždeň sa žrebuje až 101 výhercov.

     • Oznam

     • V materskej škole sa vyskytla pedikulóza /vši/. Prosím skontrolujte prípadne ošetrite deťom hlavy.

     • Bosonohý chodníček a zelený labyrint

     • Ďakujeme Raiffeisen banke za podporu projektu Bosonohý chodníček a zelený labyrint. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nám dali váš hlas.  Hravou formou chôdze naboso podporujeme u detí záujem o zdravý pohyb, zdravý životný štýl, otužovanie, správne držanie tela, rozvoj vnímania svojich zmyslov a ohľaduplnosť k prírode. Vzbudzujeme u detí záujem o kontakt s prírodou. Odbúráme nesprávne návyky pri chôdzi a držaní tela. 

     • Rozlúčka s letom

     • 28.9.2021 sme mali rozlúčku s letom. Každé z detí si vyrobilo náhrdelník z cestovín, tancovali sme rôzne tance a spoločne si zaspievali. Prišiel nás pozrieť aj Ralf z Raiffeisen banky a slávnostne nám otvoril Bosonohý chodníček.

     • Európsky týždeň športu - deň 1

     • ,,Športujeme pre zdravie“ to je heslo pod ktorým sa opäť aj tento rok naša materská škola zapojila do medzinárodného podujatia ,,Európsky týždeň športu“, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Týždeň športu bude u nás prebiehať od 20.9.2021 do 24.9.2021. Pripravené máme rôzne športové disciplíny, ako sú skákanie vo vreci, prekonávanie prekážok, prenášanie balónov, lôpt, beh do kopca a z kopca, kotúľanie, chôdza na dračích nohách, prevliekanie cez kruh, balančný padák, cvičenie s riekankou, chôdza v plávacom kolese a rôzne súťaže a iné zaujímavé aktivity. Počas celého týždňa si tak deti overia a tiež získajú svoje zručnosti a schopnosti.

     • Divadlo o Jankovi a Marienke

     • 14.9.2021 divadlo na hojdačke Žabí kráľ, bolo kvôli chorobe zrušené, ale napriek tomu naše šikovné pani učiteľky a upratovačky zahrali deťom divadielko O Jankovi a Marienke.