• Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno škôlky
   • Materská škola
   • Telefón
   • Školská 2 +421 2 65 96 11 28
    +421 915 788 221 / Elokované pracovisko Školská 1A +421911 893 322
   • Adresa škôlky
   • Školská 432/2, 900 51 Zohor
    900 51 Zohor
    Slovakia