• Projekty

  •  

   Školský program - Školské ovocie a zelenina

   Školský program - Školské mlieko

   Správne umývanie rúk

   Domestos pre školy - www.domestospreskoly.sk

   Senior Zohor a Materská škola

   Eko Alarm - www.ekoalarm.sk

   Zbierame použité batérie so Šmudlom - www.sewa.sk

   Póla radí deťom - https://www.minv.sk/?Pola

   Európsky týždeň športu

   Národný projekt zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky - Podpora udržania zamestnanosti v materských školách 

   Nadácia Volkswagen Slovakia - Projekty zamestnancov - Bezpečná škôlka v Zohore

   Gesto pre mesto - Raiffeisen banka - Bosonohý chodníček a zelený labyrint

   MŠVVaŠ SR - Múdre hranie

   Fast heroes - celosvetový projekt povedomia o Cievnej mozgovej príhode - https://sk-sk.fastheroes.com/

   Nadácia SPP - Moderne a efektívne

   Nadácia Volkswagen Slovakia - Dedinka remesiel