• Krúžky

   • Anglický jazyk - Mgr. Eva Barnová
   • Anglický jazyk WattsEnglish - Ing. Andrea Kozárová
   • Tanečný krúžok - Tanečná škola District Dance
   • Malý konštruktér - Lego krúžok
   • Výtvarný krúžok - Materinka