• Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za poskytnutie grantu na podporu nášho projektu „Dedinka remesiel“. Vďaka patrí pani Jane Fechter, ktorá sa spolupodieľala na projekte a spolupracovala s nami. Formou zážitkového učenia v „Dedinke remesiel“ u detí prispievame k zvýšenému záujmu o manuálnu činnosť, finančnú gramotnosť a environmentálnu výchovu. Vytvorením dielní Lienky-obchod, Kuriatka-autodielňa, Mravčekovia-stolárstvo, Včielky-košikárstvo, Veveričky-záhradkárstvo, Ovečky-kuchári a využitím reálnych materiálov v modelovom prostredí zvyšujeme záujem o manuálnu prácu, jej dôležitosť, čím zabezpečujeme prirodzený vývin vo všetkých oblastiach s využitím v neskoršom veku. Vybudovaním mini „Dedinky remesiel“ v našej MŠ zvyšujeme povedomie k tradičným remeslám.
  • Vyhlásenie o bezpríznakovosti

   Rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx.

   Ľubica Mikušová 

   riaditeľka MŠ

  • Novinky

     • "Dedinka remesiel"

      Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za poskytnutie grantu na podporu nášho projektu „Dedinka remesiel“. Vďaka patrí pani Jane Fechter, ktorá sa spolupodieľala na projekte a spolupracovala s nami. Formou zážitkového učenia v „Dedinke remesiel“ u detí prispievame k zvýšenému záujmu o manuálnu činnosť, finančnú gramotnosť a environmentálnu výchovu. Vytvorením dielní Lienky-obchod, Kuriatka-autodielňa, Mravčekovia-stolárstvo, Včielky-košikárstvo, Veveričky-záhradkárstvo, Ovečky-kuchári a využitím reálnych materiálov v modelovom prostredí zvyšujeme záujem o manuálnu prácu, jej dôležitosť, čím zabezpečujeme prirodzený vývin vo všetkých oblastiach s využitím v neskoršom veku. Vybudovaním mini „Dedinky remesiel“ v našej MŠ zvyšujeme povedomie k tradičným remeslám.

     • Bosonohá olympiáda

      Školský rok sme ukončili Bosonohou olympiádou, kde na deti čakali rôzne disciplíny a odmena. Deti si vyskúšali chôdzu na boso po rôznych povrchoch. Cieľom Bosonohej olympiády je rozvíjať správny vývoj chodidla a tela, rozvíjať jemné motorické svaly na chodidlách, pomôcť správnemu vývoju mozgu a senzomotorických systémov, stimulovať reflexné body na spodnej časti chodidiel a spojitosť s prírodou.