• Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za poskytnutie grantu na podporu nášho projektu „Dedinka remesiel“. Vďaka patrí pani Jane Fechter, ktorá sa spolupodieľala na projekte a spolupracovala s nami. Formou zážitkového učenia v „Dedinke remesiel“ u detí prispievame k zvýšenému záujmu o manuálnu činnosť, finančnú gramotnosť a environmentálnu výchovu. Vytvorením dielní Lienky-obchod, Kuriatka-autodielňa, Mravčekovia-stolárstvo, Včielky-košikárstvo, Veveričky-záhradkárstvo, Ovečky-kuchári a využitím reálnych materiálov v modelovom prostredí zvyšujeme záujem o manuálnu prácu, jej dôležitosť, čím zabezpečujeme prirodzený vývin vo všetkých oblastiach s využitím v neskoršom veku. Vybudovaním mini „Dedinky remesiel“ v našej MŠ zvyšujeme povedomie k tradičným remeslám.