• Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.Cieľom projektu „Moderne a efektívne“ je  učiť moderne, efektívne a jednoduchšie. Vzdelávanie je neustále inovované využívaním modernej didaktickej techniky a učebných pomôcok, ktoré sa pre dnešnú generáciu stali nenahraditeľnými. Vďaka projektu sme získali finančné prostriedky na kúpu interaktívnej tabule do triedy Lienok. Ďakujeme Nadácií SPP za podporu nášho projektu na podporu vzdelávania „Moderne a efektívne“.
   • 2 %

   • ĎAKUJEME
    rodičom, zamestnancom MŠ a širokej verejnosti, za 2% dane pre našu MŠ. Za rok 2019 prispeli na účet RZ sumou 1648,39€.
   • Bezpečná škôlka v Zohore
    Ďakujeme Nadácií Volkswagen Slovakia za poskytnutie grantu na podporu nášho projektu „Bezpečná škôlka v Zohore" v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov“. Vďaka patrí ochotnému rodičovi Renému Fusekovi, ktorý sa spolupodieľal na projekte a spolupracoval s nami.