• Vyhlásenie o bezpríznakovosti

   Rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx.

   Ľubica Mikušová 

   riaditeľka MŠ

  • Novinky

     • Bosonohá olympiáda

      Školský rok sme ukončili Bosonohou olympiádou, kde na deti čakali rôzne disciplíny a odmena. Deti si vyskúšali chôdzu na boso po rôznych povrchoch. Cieľom Bosonohej olympiády je rozvíjať správny vývoj chodidla a tela, rozvíjať jemné motorické svaly na chodidlách, pomôcť správnemu vývoju mozgu a senzomotorických systémov, stimulovať reflexné body na spodnej časti chodidiel a spojitosť s prírodou.