• Kontakt

    Vedúca jedálne: Ing. Sylvia Dudeková

    tel.: +421 2 65 96 11 27

     

    Stravné

    Dieťa MŠ vo veku 3-5 rokov:

    desiata + obed ….1,28 € / deň

    desiata + obed + olovrant ….1,54 € / deň

     

    Dieťa MŠ vo veku 5-7 rokov (v poslednom ročníku MŠ) pri nároku na dotáciu:

    desiata + obed ….0,08 € / deň

    desiata + obed + olovrant ….0,34 € / deň