• Rodičovské združenie

   • Predseda: Bc. Monika Šimeková

    Pokladník: Ing. Dana Jurenková, PhD.

    Zástupca za učiteľský zbor: Alena Kovárová

     

    Lienky - JUDr. Zuzana Kolesárová Budačová

    Kuriatka - Eva Kovárová

    Včielky - Gabriela Schellingová

    Veveričky - Mária Slobodová

    Ovečky - Mgr. Veronika Poláková

    Mravčekovia - MUDr. Dominika Kovárová

     

    Účet vedený v banke: Slovenská sporiteľňa, a.s.

    Číslo účtu: SK27 0900 0000 0006 5283 5804

    Poplatok do Rodičovského združenia je ročne 40,- € do 30.10.2020.

    Peniaze z RZ sa používajú na úhradu kultúrnych podujatí, výletov, exkurzií a iných školských záležitostí, schválených na výboroch Rady rodičov.