• Rodičovské združenie

   • Predseda: JUDr. Natália Ištvánik

    Pokladník: Ing. Dana Jurenková, PhD.

    Zástupca za učiteľský zbor: Alena Kovárová

     

    Lienky -  Mgr. Gabriela Jacková

    Kuriatka - Lenka Smutná

    Včielky - Lucia Ďurišová

    Veveričky - Ing. Lucia Kirschnerová

    Ovečky - Tatiana Kužeľová

    Mravčekovia - Veronika Vojtušová

     

    Účet vedený v banke: Slovenská sporiteľňa, a.s.

    Číslo účtu: SK27 0900 0000 0006 5283 5804

    Poplatok do Rodičovského združenia je ročne 60,- € do 30.10.2023.

    Peniaze z RZ sa používajú na úhradu kultúrnych podujatí, výletov, exkurzií a iných školských záležitostí, schválených na výboroch Rady rodičov.