• Rodičovské združenie

   • Predseda: Zuzana Krebsová

    Pokladník: Ing. Branislav Netri, PhD.

    Zástupca za učiteľský zbor: Alena Kovárová

     

    Lienky - JUDr. Zuzana Kolesárová Budačová

    Kuriatka - Eva Kovárová

    Mravčekovia - Ing. Mária Borovská

    Veveričky - Gabriela Schellingová

    Včielky - Mgr. Lucia Besedová

    Ovečky - Mgr. Veronika Poláková

    Žabky - MUDr. Dominika Kovárová

     

    Účet vedený v banke: Slovenská sporiteľňa, a.s.

    Číslo účtu: SK27 0900 0000 0006 5283 5804

    Poplatok do Rodičovského združenia je ročne 40,- € do 30.10.2019.

    Peniaze z RZ sa používajú na úhradu kultúrnych podujatí, výletov, exkurzií a iných školských záležitostí, schválených na výboroch Rady rodičov.