• Rada školy

  • Alena Kovárová

   za pedagogických zamestnancov

   Denisa Tatar

   za pedagogických zamestnancov

   Elena Piačeková

   za nepedagogických zamestnancov

   Mgr. Zuzana Pastierová    

   za rodičov

   Ing. Lucia Kirschnerová

   za rodičov

   Mgr. Petra Šteffeková

   za rodičov - predseda Rady školy

   Mgr. Veronika Poláková

   za rodičov

   Miroslav Kovár

   za zriaďovateľa

   Rastislav Šubjak

   za zriaďovateľa

   Mgr. Marek Timko

   za zriaďovateľa

   Juraj Štefanovič

   za zriaďovateľa