• Rada školy

  • Alena Kovárová

   za pedagogických zamestnancov

   Denisa Tatar

   za pedagogických zamestnancov

   Renáta Veselovská

   za nepedagogických zamestnancov

   Mária Ičová   

   za rodičov - predseda rady školy

   Ing. Lucia Kirschnerová

   za rodičov

   Rastislav Šubjak

   za rodičov 

   JUDr. Natália Ištvánik

   za rodičov

   Miroslav Kovár

   za zriaďovateľa

   Mgr. Marek Granec

   za zriaďovateľa

   Mgr. Marek Timko

   za zriaďovateľa

   Jana Buchancová

   za zriaďovateľa