• ZODPOVEDNÁ OSOBA

     

    Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov.

    Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

     

    Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

    Ing. Oľga Hladíková

    mail: olga.hladikova@mszohor.sk