• Téma týždňa - Profesie

          • Témou tohto týždňa boli Profesie. Deti sa počas celého týždňa zoznamovali s rôznymi povolaniami. Pondelok začal vianočným fotením a deti sa počas dňa zahrali na fotografov. V utorok nás navštívila teta kaderníčka, odvážlivcov ostrihala alebo učesala. V stredu sme sa v triedach vzájomne navštívili a vyskúšali si rôzne povolania. Mravčekovia sa zahrali na kuchárov, ovečky na stolárov, lienky sa oboznámili s remeslom košikára, včielky sa zahrali na predavačov, veveričky na automechanikov, kuriatka na zahradníkov, ježkovia na kuchárov, žabky na cukrárov. Týždeň sme ukončili na školskom dvore súťažou, ktorá trieda nahrabe väčšiu kopu lístia. Víťazmi sa stali lienky a kuriatka. Ostatné deti neobišli na prázdno a za usilovnosť dostali sladkosť.