• Podmienky prijatia dieťaťa

   •  dieťa, ktoré k 31.8.  dovŕšilo 3 roky,

   • pre dieťa, ktoré dosiahlo do 31.8. päť rokov je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole podľa trvalého bydliska, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít.

    

   Ostatné podmienky:

   • Deti súrodencov, ktoré k 31.8. dovŕšia 3 roky veku.

   • Deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa).

   • Deti pedagogických zamestnancov.