• Vianočné tvorenie v Senior Zohor n. o.

     • Tento rok sme si pre seniorov z miestneho stacionára pripravili s deťmi  vianočné tvorenie - vyrábanie vianočných ozdôb. Išlo im to spolu výborne 🙂 Tešíme sa na skoré vzájomné nové stretnutia. 

     • Svetielková show

     • Aj tento rok ďakujeme pánovi Mračnovi, že pre nás dnes rozsvietil nádherne vyzdobený dom vianočnými ozdobami a svetielkami. Ďakujeme veľmi pekne.

     • Vianočná pekáreň

     • Dnes sa škôlkou niesla vôňa Vianoc. Deti sa dozvedeli viac o zvykoch a tradíciach, ktoré sa spájajú s Vianocami. Vyskúšali si pečenie oblátok a medovníkov a na záver sme aj ochutnali čo sme si napiekli. 

     • Oznam jedáleň

     • Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Albína Brunovského v Zohore oznamuje všetkým stravníkom, že od 9. januára 2022 sa zvyšuje stravná jednotka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových skupín nasledovne:

       

      STRAVNÁ  JEDNOTKA  v ZŠ:

      I. stupeň:                                1,70  €  

      II. stupeň:                               1,90  €

      Zamestnanci ZŠ/MŠ:             1,60  €  

       

      STRAVNÁ  JEDNOTKA  v MŠ:

      Desiata:                      0,50  €  

      Obed:                          1,20  € 

      Olovrant:                   0,40  €  

      Spolu:                         2,10  €  

       

      Ďakujeme za pochopenie.

                 

      Sylvia Dudeková

      vedúca ŠJ

     • Mikuláš

     • Mik Mik Miki Mikuláš príď aj o rok medzi nás.... Dnes do našej materskej školy zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Potešil deti darčekom a aj my sme si pripravili pre neho prekvapenie v podobe básničiek a pesničiek. Tento rok bol o niečo výnimočnejší tým, že sme si spolu s Mikulášom, anjelmi a čertom na záver zatancovali. Ďakujeme Mikuláš a už sa tešíme na teba o rok zas.