• Motýlia záhrada

     • Už pár týždňov v každej triede našej materskej školy môžeme pozorovať vývoj motýľa. Od rýchleho rastu húseničiek, fascinujúcu premenu vitálnej húsenice na nehybnú kuklu a napokon zážitok na celý život - vyliahnutie motýľa. Ak by ste videli vo svojom okolí lietať Babôčku Bodliakovú spomeňte si, že práve ona môže byť z našej materskej školy.

     • Druhá časť zápisu

     • Riaditeľka základnej školy oznamuje, že

      v stredu  26. mája 2021  v čase od 14.30  do 18. 00 hod.  sa  v základnej škole  uskutoční druhá fáza zápisu budúcich prvákov na školský rok 2021/2022.   Zákonní zástupcovia  prinesú:

      • Svoj občiansky preukaz
      • Rodný list dieťaťa                obidva doklady  sú potrebné na overenie údajov zadaných
                                                      pri elektronickom prihlasovaní
      • Sumu 12,00 € na prvácke zošity
      • Uznesenie súdu na zverenie dieťaťa do starostlivosti

           Zápis prebehne v pavilóne A ( kde je  2.stupeň a riaditeľňa)  bez  účasti detí. Prosíme rodičov, aby prichádzali v rúškach a s vlastným perom, dodržiavali odstupy. 

     • Prijímanie detí do MŠ

     • OZNAM - Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa

       

      Materská škola, Školská 2, 900 51 Zohor 

      Riaditeľka materskej školy oznamuje, že v  zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podávanie

        žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne

      od 3.5.2021 do 7.5.2021

       

      Podmineky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

      • dieťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕšilo 3 roky,
      • pre dieťa, ktoré dosiahlo do 31.8.2021 päť rokov je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprímárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole podľa trvalého bydliska, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít.

       

      Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie do materskej školy doručiť:

      • elektronicky   na webovej stránke  www.mszohor, bude spustená od 03.05.2021 do 07.05.2021 (vytlačiť, podpísať obidvomi  zákonnými zástupcami dieťaťa, potvrdiť detským lekárom a originál vhodiť do schránky materskej školy v danom termíne, alebo priniesť osobne  riaditeľke MŠ),
      • poštou na adresu materskej školy,
      • vhodením do poštovej schránky materskej školy
      • osobne (v termíne  03.05.2021 a 04.05.2021  od 14.30 hod. do 16.00 hod. )

      Ziadost_o_prijatie_na_predprimarne_vzdelavanie.pdf

       

      Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

       

      V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ rozhodne do 15.júna 2021 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

                                                                                                                             

                                                                                                                       Ľubica Mikušová

      riaditeľka materskej školy

     • Od semienka k rastlinke

     • V našej materskej škole tiež realizujeme enviromentálnu výchovu. Zameriavame sa hlavne na učenie prostredníctvom zážitku, kedy sú deti priamymi účastníkmi činnosti a ovplyvňujú jej následný dej. Tohto projektu, ktorý sme nazvali „Od semienka k rastlinke“ sa zúčastňuje každá z tried materskej školy. Deti sú najprv o téme oboznámené teoreticky. Učia sa spoznávať jednotlivé fázy rastu a pestovania rôznych rastlín, kvetov, obilnín a pod. Následne sa svoje teoretické poznatky učia preniesť do praxe. Každá z tried má k dispozícií svoj vyvýšený záhon, na ktorom si sadí rastliny rôzneho druhu: napr. kvety, ovocie, zeleninu, bylinky... Deti spolu s učiteľkou potom tieto rastliny pozorujú. Spoločne sa o ne starajú a polievajú ich. A takto to všetko začalo.