• Koncoročné fotenie

     • Milí rodičia,

      koncoročné fotenie detí sa uskutoční dňa 4.5.2021 a 5.5.2021 /utorok a stredu/.

      Záujem o fotenie prosím nahlásiť učiteľke na triede.

     • OZNAM

     • Počas letných prázdnin bude prerušená prevádzka materskej školy

      od 2.8.2021 do 31.8.2021.

     • Konečne spolu v škôlke

     • Po dlhých mesiacoch sa brány našej materskej školy otvorili pre všetky deti. Boli to také naše malé Vianoce. Niektoré triedy si rozbalili vianočné darčeky a na dvore sme si po triedach urobili mini diskotéku.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      od 01.04.2021 bude materská škola otvorená pre všetky deti.

      Potrebné priniesť:

      Čestne_vyhlasenie a informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov na stiahnutie TU.docx /vypĺňa a podpisuje zákonný zástupca dieťaťa /jeho súčasťou je kópia negatívneho testu jedného zo zákonných zástupcov alebo kópia výnimky z testovania/

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa na stiahnutie TU ak dieťa chýba 3 a viac dní vrátane víkendov a sviatkov.

      Do materskej školy bude prijaté dieťa s vypísanými tlačivami. Z organizačných a personálnych dôvodov nie sme schopní zabezpečiť kopírovanie dokumentov.

      Do areálu MŠ vstupujú iba osoby s negatívnym testom nie starším ako 7 dní /treba ho mať pri sebe a v prípade požiadania sa ním preukázať/.

      Ak dieťa bude preukazovať čo iba jeden z príznakov /teplota, triaška, únava, malátnosť, začervenané alebo zapálené oči, upchatý nos, hustý alebo zafarbený výtok z nosa, nádcha, kašeľ, bolesť uší, výtok z uší, vracanie, riedka stolica, vyrážky, chrasty na koži a pod./ prosíme rodičov, aby si dieťa nechali doma.

      Záleží nám na tom, aby materská škola bola otvorená a výchovno-vzdelávací proces prebiehal v riadnom režime. Prosíme Vás o mimoriadne zodpovedný prístup v tejto nepriaznivej epidemiologickej situácií, aby sme spoločnými silami predišli ohrozovaniu zdravia detí, zamestnancov a aj Vás rodičov.

      Na všetky detičky sa už veľmi tešíme.

      Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

      Riaditeľka MŠ a kolektív