• Oznam pre predškolákov

     • Vážení rodičia predškolákov,

       

      vzhľadom na aktuálnu situáciu je málo pravdepodobné, že tento školský rok budeme realizovať plošné orientačné vyšetrenie školskej pripravenosti detí navštevujúcich predškolský ročník.

       

      Ak si nie ste istí, či by vaše dieťa malo v septembri nastúpiť do školy, prípadne pani učiteľky odporúčajú, aby vaše dieťa ešte navštevovalo jeden rok materskú školu, postup je nasledovný:

      -napíšte správu, že máte záujem o vyšetrenie školskej pripravenosti vášho dieťaťa na mailovú adresu nášho centra: pppmalacky@gmail.com

      -dostanete odpoveď s dotazníkom, ktorý treba vyplniť a  doručiť naspäť

      -po tom, ako budeme pracovať priamo s deťmi, vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín vyšetrenia

      -ak CPPPaP odporučí, aby vaše dieťa pokračovalo v plnení povinného predškolského vzdelávania, potrebujete aj písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

      -písomný súhlas z centra, písomný súhlas lekárky a vašu žiadosť o pokračovanie povinného predškolského vzdelávania je potrebné odovzdať materskej škole, ktorú dieťa navštevuje

      -ak nemáte záujem, aby dieťa nastúpilo v septembri do školy a zároveň ani, aby dieťa navštevovalo kmeňovú materskú školu, je potrebné požiadať vedenie materskej školy o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, bližšie informácie vám v tomto prípade poskytne materská škola, prípadne naše centrum

       

      -psychologické vyšetrenie školskej pripravenosti nie je povinné, ak máte šikovné dieťa, ktoré je pripravené na vstup do školy, nie je dôvod zaťažovať ho zbytočným vyšetrením, v septembri  podľa školského zákona nastúpi do školy

      -ak si nie ste istí, odporúčame spýtať sa pani učiteľky, či je potrebné, aby vaše dieťa bolo vyšetrené 

       

      Ak potrebujete bližšie informácie, nie ste si istí, či máte žiadať o individuálne vyšetrenie školskej pripravenosti, kontaktujte nás na mailovú adresu: pppmalacky@gmail.com

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

       

      nakoľko od septembra 2021 môžu rodičia materskú školu požiadať aj o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré k 31.augustu 2021 nedovŕšilo piaty rok veku (ide o deti narodené od septembra 2016 a neskôr – ktorým „zle vychádzajú roky“) a k žiadosti o prijatie takéhoto dieťaťa je rodič povinný priložiť aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dávame do pozornosti nasledujúce informácie.

       

      Ak si myslíte, že je vaše dieťa natoľko šikovné, že by malo predčasne v septembri nastúpiť do predškolského ročníka, prípadne pani učiteľky odporúčajú, aby vaše dieťa nastúpilo o rok skôr do predškolského ročníka a potom možno o rok skôr do školy, postup je nasledovný:

      -napíšte správu, že máte záujem o psychologické vyšetrenie vášho dieťaťa na mailovú adresu nášho centra: pppmalacky@gmail.com

      -dostanete odpoveď s dotazníkom pre rodiča a materskú školu, jeden vyplnia rodičia a druhý požiadajú vyplniť materskú školu – oba nám treba doručiť naspäť

      -po tom, ako sa obnoví priama činnosť CPPPaP, vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín vyšetrenia (vyšetrenie je náročné, pozostáva z dvoch častí). Odporúčame sledovať oznam o obnove činnosti CPPPaP na našej stránke na facebooku  alebo na  www.cpppapma.sk

      -ak CPPPaP odporučí, aby vaše dieťa bolo prijaté na povinné predškolské vzdelávanie (to znamená, že bude dieťa nadpriemerné vo všetkých oblastiach, aby mohlo preskočiť jeden kalendárny rok), potrebujete aj písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

      -písomný súhlas z centra, písomný súhlas detského lekára a vašu žiadosť o prijatie na povinné predškolské vzdelávanie je potrebné odovzdať materskej škole, ktorú dieťa navštevuje

      -po absolvovaní povinného predškolského vzdelávania je potrebné opätovne absolvovať psychologické vyšetrenie kvôli predčasnému zaškoleniu do základnej školy (ak dieťa splní požiadavky na predčasné „zaškolenie“ do predškolského ročníka do materskej školy, neznamená to, že o rok pôjde automaticky skôr do školy)

       

      Ak potrebujete bližšie informácie, nie ste si istí, či máte žiadať o individuálne vyšetrenie školskej pripravenosti, kontaktujte nás na mailovú adresu: pppmalacky@gmail.com

     • Mimoriadny oznam

     • Vážení rodičia!

       

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal stanovisko k otváraniu škôl k 8. 2. 2021 v Bratislavskom kraji.  Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu hlavný hygienik odporúča

                                                                 neotvárať školy

      na území okresov Bratislava I. – V., Malacky, Pezinok a Senec k  8. 2. 2021, ale s časovým odkladom minimálne 2 týždňov. Je obava, že otvorenie škôl môže viesť k zhoršeniu epidemiologickej situácie.

      Na základe stanoviska regionálneho hygienika a v záujme ochrany zdravia zamestnancov školy a detí, ktoré je pre nás prvoradé, starosta obce a riaditeľka materskej školy rešpektujú stanovisko hlavného hygienika a oznamujú,  že materská škola bude otvorená  od 8.2.2021 len  pre zákonných zástupcov  detí z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      Potrebné priniesť:

       Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov TU /je potrebné priložiť kópiu negatívneho testu jedného zákonného zástupcu dieťaťa/

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa TU ak dieťa chýba 3 a viac dni po sebe vrátane víkendov a sviatkov

      Do areálu MŠ vstupujú iba osoby s negatívnym testom.

       

      Termín otvorenia materskej školy pre všetky deti, bude predmetom ďalšieho epidemiologického vyhodnocovania.

      Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Veríme, že sa nám čoskoro podarí zvládnuť nepriaznivú situáciu a všetky deti sa budú môcť vrátiť do našej materskej školy.

      Riaditeľka MŠ

     • OZNAM

     • Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...

      Vzhľadom k epidemiologickej situácií sa karneval presúva na obdobie nástupu všetkých detí do MŠ. Deti, ktoré MŠ navštevujú si masky vyrobia s pomocou pani učiteliek a karneval bude prebiehať v triedach.

     • OZNAM

     • Materská škola od 1.2.2021 DO 5.2.2021

      Vážení rodičia,

      materská škola je od 1.2.2021 do 5.2.2021 otvorená pre zákonných zástupcov detí z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      MATERSKÁ ŠKOLA JE OTVORENÁ LEN PRE TIETO DETI.