• Projekt
     • Projekt

     • Bezpečná škôlka v Zohore

      Ďakujeme Nadácií Volkswagen Slovakia za poskytnutie grantu na podporu nášho projektu „Bezpečná škôlka v Zohore" v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov“. Vďaka patrí ochotnému rodičovi Renému Fusekovi, ktorý sa spolupodieľal na projekte a spolupracoval s nami.

      Vďaka projektu sme získali financie na zakúpenie dotykovej interaktívnej tabule do triedy ovečiek, kde pomocou informačných technológií zabezpečíme deťom dostatok vedomostí. Nakoľko má naša škôlka dopravné ihrisko a chceme prepojiť teóriu dopravnej výchovy u detí s praktickými poznatkami.

     • OZNAM

     • Materská škola od 25.1.2021 DO 29.1.2021

      Vážení rodičia,

      materská škola je od 25.1.2021 do 29.1.2021 otvorená pre zákonných zástupcov detí z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      MATERSKÁ ŠKOLA JE OTVORENÁ LEN PRE TIETO DETI.

     • OZNAM

     • Školné za mesiac január

      Poplatok za školné 20 eur neuhrádzajú deti, ktoré v mesiaci január nenavštevovali MŠ. Ak ste poplatok uhradili bude prenesený do nasledujúceho mesiaca.

      Riaditeľka MŠ

     • OZNAM

     • Materská škola od 18.1.2021 do 22.1.2021

      Vážení rodičia,

      materská škola je od 18.1.2021 do 22.1.2021 otvorená pre zákonných zástupcov detí z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      MATERSKÁ ŠKOLA JE OTVORENÁ LEN PRE TIETO DETI.

     • OZNAM

     • Návrat do MŠ od 11.1.2021

      Na základe vyjadrenia ministra školstva zo dňa 4.1.2021 bude materská škola otvorená od 11.1.2021:

      1. pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry ( tj. zdravotný pracovník, vojak, policajt, hasič,  viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre), ak aj druhý rodič pracuje
      2. pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať  do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce, ak aj druhý rodič pracuje.

      Zákonní zástupcovia pri nástupe detí do MŠ doložia kópiu potvrdenia od zamestnávateľa /týka sa to obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa/ a vyhlásenie o bezinfekčnosti najdete TU.

      Na základe zistenia záujmu, budú rodičia informovaní o organizácií MŠ od 11.1.2021.

      Prosíme rodičov, aby vzhľadom k epidemiologickej situácií pristupovali k celej veci mimoriadne zodpovedne!

      Ďakujeme!