• OZNAM

     • Domestos pre školy

      Milí rodičia,

      aj tento rok sme sa zapojili do súťaže Domestos pre školy. S deťmi absolvujeme aktivity vedúce k správnemu umývaniu rúk. Pomocou projektu Domestos pre školy a splnením aktivít pre deti, môžeme získať odmenu- Certifikát hygienicky bezpečnej školy. certifikat.pdf​​​​​​​

      HYGIENA JE TERAZ DÔLEŽITEJŠIA NEŽ KEDYKOĽVEK PREDTÝM.

      Od správneho umývania rúk cez čistotu doma až k zdravému prostrediu v materskej škole. Základné princípy musí poznať každé dieťa. A my ich to naučíme. Deti, ktoré sa pridajú k Lovcom, budú žiariť čistotou a zdravím. Tiež si uvedomia, ako je pri hygiene dôležité ťahať za jeden povraz. V škole aj doma. Navyše vďaka úlohám si deti utužia kolektív aj zdravie. Chceme pre vaše deti len to najlepšie, dovoľte nám preto poprosiť a aj poďakovať za vašu spoluprácu.

      V prípade záujmu viac informácií nájdete na stránke https://www.domestospreskoly.sk

     • OZNAM

     • Príspevok do rodičovského združenia

      Milí rodičia,

      Rada by som vám pripomenula úhradu príspevku do Rodičovského združenia v čiastke 40 eur/rok na dieťa.

      Peniaze prosím uhradiť na účet  SRRZ-RZ pri Materskej škole Zohor, vedený v SLSP, a.s., číslo účtu: SK27 0900 0000 0006 5283 5804.

      Termín uhradenia je do 30.10.2020.

       

      Ďakujem.

      Predseda RZ

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      v prípade, že požadujete, aby vaše dieťa malo rúško v interiéri, informujte o tom pani učiteľky v triede. Odporúčame rodičom, zabezpečiť  deťom minimálne dve  zabalené rúška, ktoré budú z našej strany využívané na vychádzky mimo areál materskej školy.

      Riaditeľka MŠ