• Materská škola a Senior Zohor po korone

     • Aj napriek mesiacom, kedy bola MŠ zatvorená a zariadenie pre seniorov Senior Zohor nemohlo prijímať návštevy, rozhodli sme sa pokračovať v spolupráci. V mesiaci jún, keď sa brány našej školy opäť otvorili, sme s deťmi vytvorili prvé obrázky a veselé videá pre seniorov. Priniesli sme ich do zariadenia a rozjasnili sme všedné dni našich seniorov. Rozhodli sme sa pravidelne prispievať rôznymi aktivitami,  ktoré sme si vzájomne vymieňali. Prispeli sme tak k pozitívnemu mysleniu ľudí, ktorí boli v tomto ťažkom období bez svojich najbližších. Celý júl sme prispievali malými prekvapeniami pre našich najstarších. Ďeťom ich spoločné stretnutia chýbajú.

      Ďakujem, že toto krásne prepojenie najmladšej a najstaršej generácie v Zohore pokračuje a spája naše srdiečka.

      Ďakujem za príležitosť pre deti, ktorú nám dala naša MŠ a Senior Zohor.

      Mgr. Katarína Kratochvílová

     • „Ja a koronavírus“

     •  V mesiaci jún, kedy sa naša MŠ  opäť otvorila po pandemickej situácií s koronavírusom, sme sa zapojili do výtvarnej súťaže „ Ja a koronavírus“. Myšlienkou súťaže bolo kresbami si uctiť obede COVID-19. Zo zaslaných prác organizátori zostavili video. ​​​​Deti našej MŠ kreslili ich pohľad na zadanú tému, rozprúdili sa rôzne rozhovory počas realizácie a v neposlednom rade nám detské kresby ukázali ich vlastný jedinečný pohľad na prežitú situáciu. Aj napriek tomu, že sme sa neumiestnili vo výherných  troch miestach, každé dieťa zapojené do súťaže obdrží spomienku vo forme DIPLOMU.

      Mgr. Katarína Kratochvílová