• Rozlúčka s predškolákmi

     • ,,Skončili sa milé chvíle našich detských liet....." - tak zneli slová rozlúčky deti s materskou školou. Krátkym programom a pasovačkou sa rozlúčili s kamarátmi a pani učiteľkami. Odniesli si na pamiatku darčeky, ktoré im budú pripomínať bezstarostný život v škôlke.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      riaditeľka MŠ oznamuje, že rozhodnutia o prijatí, alebo neprijatí detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 bude vydávať osobne dňa 30.6.2020 od 15:00 hod. do 16:30 hod.

      Do areálu MŠ vstupujte s rúškom a s vlastným perom.

      Ďakujem.

      Riaditeľka MŠ

     • OZNAM PRE PREDŠKOLÁKOV

     • Rozlúčka s predškolákmi

      Napriek okolnostiam sme sa rozhodli zorganizovať rozlúčku predškolákov s materskou školou.

      Bude sa konať 25.6.2020 (štvrtok) o 17:00 hod. na školskom dvore.

      Rozlúčka bude bez opekačky a prosíme bez prítomnosti starých rodičov (max. súrodenci detí).

      Účasť je len pre deti, ktoré odchádzajú v septembri do školy.

      Ďakujeme a tešíme sa na vás.

      Kolektív MŠ

     • OZNAM

     • Usmernenie k otvoreniu MŠ od 15.6.2020

      Vážení rodičia,

      na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa od 15. júna 2020 upravuje prevádzka materskej školy od 6:30 hod. do 16:30 hod.

      Naďalej ostávajú skupiny detí ako boli vytvorené a doplnia sa deťmi na základe prejaveného záujmu rodičov.

      Deti si prvý deň prinesú:

      • vyhlásenie
      • náhradné oblečenie
      • náhradné rúško
      •  pyžamo
      • papuče

      Doma zostane:

      • vankúš
      • hračky
      • a rôzne pomôcky

      Rodičia nebudú vstupovať do priestorov budovy MŠ. Deti budú preberať zamestnankyne MŠ pri vchodoch: vchod A skupiny 1,2,4,5 a vchod B skupina 3.

      Do areálu MŠ budú vstupovať rodičia neobmedzene s rúškom.

      Riaditeľka MŠ

     • OZNAM

     • Potvrdenie o zdravotnom stave – k žiadostiam o prijatie do MŠ

      Oznamujeme rodičom, ktorí si podávali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ pre školský rok 2020/2021 elektronicky, alebo bez potvrdenia o zdravotnom stave od detského lekára, potvrdenie od lekára treba odovzdať osobne v MŠ dňa 22.6.2020 – 23.6.2020 od 14:30 hod. do 16:00 hod.

     • OZNAM

     • 2% daní

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      ešte stále nám môžete pomôcť skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Vyplnené tlačivá nemusíte posielať na daňové úrady. Prineste ich do MŠ a my zabezpečíme ich odovzdanie na daňovom úrade.

      Ďakujeme.

      Kolektív MŠ