• OZNAM

     • Usmernenie k otvoreniu MŠ od 1.6.2020

      Vážení rodičia,

      prevádzka MŠ bude od 7:00 hod. do 16:00 hod.

      Deti sú zaradené v skupinách po 15 detí. To znamená, že nie všetci sa stretnú so svojimi pani  učiteľkami.

      Deti si prvý deň prinesú:

      • vyhlásenie
      • náhradné oblečenie
      • náhradné rúško
      •  pyžamo
      • papuče

      Doma zostane:

      • vankúš
      • hračky
      • a rôzne pomôcky

      Prosíme o trpezlivosť, hlavne prvý deň, keďže deti bude preberať zamestnanec MŠ

      pri vchodoch A, B, C.

      1 skupina od 7:00 do 7:20 vchod A /hlavný vchod/

      3 skupina od 7:00 do 7:20 vchod B /vchod do triedy veveričiek/

      2 skupina od 7:20 do 7:40 vchod A /hlavný vchod/

      4 skupina od 7:20 do 7:40 vchod C /vchod pre zamestnancov/

      5 skupina od 7:40 do 8:00 vchod C /vchod pre zamestnancov/

      Prosíme rodičov, aby sa riadili pokynmi riaditeľky MŠ.

      Verím, že to spoločne zvládneme.

      Riaditeľka MŠ

     • Sme doma a tvoríme

     •  

      Online vyučovanie si našlo miesto aj v našej MŠ prostredníctvom webskupín na sociálnej sieti, cez mailovú komunikáciu či mobilné aplikácie. Taktiež sme zriadili na webe MŠ sekciu: Aktivity pre rodičov s priloženými vzdelávacími aktivitami. Teší nás záujem rodičov, ktorí privítali túto cestu vzdelávania a každý deň prispievajú fotkami či videami svojich detí pri plnení aktivít. Vážime si, že sme súčasťou vašich domovov. Vďaka vášmu záujmu prispievame k plynulému vzdelávaniu detí  aj touto formou.

       

      Kolektív MŠ