• Kritéria prijatia dieťaťa

   • 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
   • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
   • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
   • deti, ktoré dovŕšili (dovŕšia) 3 roky k 31.8.2020.

   Upozorňujeme, že dieťa prijaté do materskej školy musí:

   • mať osvojené základné hygienické návyky, plienky v prostredí materskej školy nie sú prípustné ani na spanie, dieťa sa musí vedieť vypýtať na WC, vedieť ho  použiť, umyť si ruky, nemá fľašu, cumlík, vie sa najesť samostatne lyžicou a napiť z pohára, vie si obliecť základné časti odevu a vie sa obuť
   • vedieť reagovať na pokyn dospelého a zrozumiteľne komunikovať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku
   • mať zvládnutú lokomóciu – chôdza, chôdza po schodoch